Έναρξη συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων με την ΕΡΤ

isostita

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ, κ. Διονύση Τσακνή, για να του παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις της ΓΓΙΦ σε σχέση με την εικόνα των γυναικών που προβάλλεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την επιρροή που έχουν στη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης, δημιουργώντας στερεότυπα, αλλά και για να του ζητήσει τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με την Δημόσια Τηλεόραση πάνω σε θέματα φύλου.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι στη ΓΓΙΦ έχουμε πρωταρχικό στόχο τον σχεδιασμό δράσεων και την εφαρμογή τους για την καταπολέμηση αυτών των στερεότυπων και την ανάδειξη της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Επιδίωξη της ΓΓΙΦ είναι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και ρυθμίσεων στα πεδία αρμοδιότητας των συνεργαζόμενων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, για την αλλαγή της σχετικής «μιντιακής» κουλτούρας με την εξάλειψη των σεξιστικών απεικονίσεων, που θα συμβαδίζει με  την προβολή και την παρουσίαση των έμφυλων ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ΕΡΤ, θέση της ΓΓΙΦ  είναι ότι ως δημόσιο μέσο οφείλει να ενημερώνει και να προωθεί τόσο την ουσιαστική ισότητα όσο και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η Γενική Γραμματέας πρότεινε τη δημιουργία σταθερών ενημερωτικών εκπομπών με καλεσμένες γυναίκες, ειδικά αφιερώματα που να αναδεικνύουν την αξία της Ισότητας και μόνιμες εκπομπές για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν το φύλο. Επιπλέον, πρότεινε την προβολή, σε ώρες αιχμής, ειδικών σποτ της ΓΓΙΦ που προωθούν την ισότητα και ενημερώνουν για την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών για γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας, καθώς και την προβολή αξιόλογων ταινιών που αναδεικνύουν τη γυναίκα και το πολυδιάστατο ρόλο της στην κοινωνία και την πολιτική.

Σχετικά με την διοίκηση και το προσωπικό της ΕΡΤ, πρότεινε την οργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, με την αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) καθώς και τη  δημιουργία Τμήματος ή Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων, μέσα στη ΕΡΤ. Επίσης, οι εγκύκλιοι, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις της ΕΡΤ να αφορούν και τα δύο φύλα και ο λόγος που αρθρώνεται να είναι ο αντίστοιχος.

Τέλος, στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης,  η Φωτεινή Κούβελα επεσήμανε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να λάβει μέριμνα για την εφαρμογή της έμφυλης ισότητας στα ΜΜΕ. Πρότεινε, επίσης, συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας για την επανεξέταση του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας(2007) και την ένταξη νέου παραρτήματος που θα εξειδικεύει την παρουσίαση των διαφημίσεων με την οπτική του φύλου. Απαραίτητη επίσης, τόνισε ότι είναι η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα όργανα των ΜΜΕ και της ΕΡΤ  καθώς και η παρέμβαση στον ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα ΜΜΕ.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ κ. Διονύση Τσακνή,  ήταν αρκετά εποικοδομητική, ανταλλάχτηκαν ιδέες και προτάσεις και συμφωνήθηκε η τακτική επικοινωνία και συνεργασία προκειμένου η  Δημόσια Τηλεόραση να γίνει φωτεινό παράδειγμα εφαρμογής και προβολής πολιτικών ισότητας.

ERT PRESIDENT

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/
Τηλ 2131511102-103
Ε-mail:gramggif@isotita.gr

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + two =