Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην προώθηση της Ισότητας

isostita

Την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε στην «Ημερίδα Ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), του Υπουργείου Παιδείας και του ΚΕΘΙ.

Στόχος της ΓΓΙΦ είναι η ανάδειξη και προώθηση της Ισότητας καθώς και η καταπολέμηση των στερεοτύπων ιδιαίτερα σε παιδιά μικρής ηλικίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της οποίας διαμορφώνεται η προσωπικότητα καθώς και η συλλογική συνείδηση. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συνεργασίας, η Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι ξεκίνησε σήμερα η πρώτη Ημερίδα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και ενδεικτικά παρουσίασε και τις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν άμεσα την εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ανέφερε την πραγματοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν  θέματα φύλου, έμφυλους ρόλους και  στερεοτυπικές συμπεριφορές καθώς και το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

Επιπλέον, ενημέρωσε για την υπάρχουσα συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών/τριών Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέματα Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας».  Στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πεδίου δραστηριοτήτων του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Αθήνας «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ»  και της συνεργασίας με το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο(ΠΓΝ) – Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» παρέχεται ενημέρωση σε θέματα αντισύλληψης και  σεξουαλικής αγωγής από εξειδικευμένη σύμβουλο-μαία. Η ενημέρωση δύναται να παρέχεται και στο σχολικό πληθυσμό είτε στο χώρο του “ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ” είτε στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερομένων σχολείων.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας ανακοίνωσε την προετοιμασία δύο διαγωνισμών δημιουργίας αφίσας, που θα απευθύνονται σε μαθητές και σε συγκεκριμένο φοιτητικό κοινό (σχολές καλών τεχνών, γραφιστικές σχολές κ.α.) με στόχο τη δημιουργική ενεργοποίηση τους σε θέματα ισότητας των φύλων και την τροφοδότησή μας με νεανική και φρέσκια ματιά στα ζητήματα της εξωστρέφειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.

IMG_1239

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                                                                      Τηλ 2131511102
Ε-mail: ggif@isotita.gr | gramggif@isotita.gr

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + ten =