1η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

1η Ολομέλεια Δικτύου «Ελένη Σκούρα», Έργο: «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πολιτικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, η 1η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», του Δικτύου που οργάνωσε και συντονίζει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των φύλων με σκοπό την ενθάρρυνση και υποστήριξη των αιρετών και υποψηφίων αιρετών γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής καθώς και όλων των γυναικών που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στην πολιτική. Οι εργασίες της 1ης Ολομέλειας άνοιξαν με χαιρετισμό του Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, ακολούθησε τοποθέτηση της Προέδρου του ΚΕΘΙ κ. Ιφιγένειας Καρτσιώτου και της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ. Ζέττας Μ. Μακρή.

Στην ολομέλεια συμμετείχαν εκπρόσωποι 100 περίπου Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Κομμάτων, κινήσεων πολιτών, καθώς και αιρετές γυναίκες στο Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά και υποψήφιες από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού χώρου. Παρούσα ήταν και η κυρία Ρένα Κιτσοπανίδου – Μπαρούλάκη, ως Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, ενώ δυναμική ήταν η παρουσία της στις εθελοντικές ομάδες εργασίας και μάλιστα στην ενότητα «Περισσότερες Γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

Η Ολομέλεια του Δικτύου κατέληξε στην υπογραφή του «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δικτύου Ελένη Σκούρα», που θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου για την καταγραφή των εμπειριών και τη διατύπωση  συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.

Το Έργο περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης μέσω διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με τη συμμετοχή αιρετών γυναικών ή γυναικών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες, συμβουλευτική στήριξη, δημόσιες εκδηλώσεις όπως Πανελλήνιο και Ευρωπαϊκό Συνέδριο και εκπόνηση μελετών- ερευνών.

Για τους σκοπούς του Έργου έχει ήδη δημιουργηθεί η ιστοσελίδα http://www.gynaikes-politiki.gr/ στην οποία έχουν αναρτηθεί μεταξύ άλλων το πρωτόκολλο συνεργασίας και ο κατάλογος των φορέων που συμμετέχουν σε αυτό, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ήδη η λειτουργία για την εγγραφή μεντόρων στο πλαίσιο των δράσεων του έργου. Εκεί βρίσκονται αναρτημένες και οι πληροφορίες συμμετοχής στο Δίκτυο Ελένη Σκούρα, καθώς και οι θεματικές ομάδες εργασίας, οι ημερίδες, τα συνέδρια και οι λοιπές εκδηλώσεις. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τρείς θεματικές ομάδες εργασίας:

1.       Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων

2.       Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων

3.       Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 12 =