ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικοί σκοποί της Ένωσης Γυναικών Κρήτης:

  •  η συγκέντρωση, γνωριμία, ανάπτυξη φιλικών δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών της Κρήτης,
  •  η διατήρηση, αξιοποίηση και προβολή του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης,
  •  η προβολή και ανάδειξη της γυναίκας μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης,
  •  η ενεργός συμπαράσταση στο λαό της Κρήτης και ιδιαίτερα στη γυναίκα της Κρήτης για την αντιμετώπιση και επίλυση οικονομικών, κοινωνικών ή εθνικών θεμάτων,
  •  η διατήρηση των παραδόσεων και εθίμων και η διαφύλαξη του τοπίου και των ιστορικών μνημείων της Κρήτης,
  •  η επιδίωξη από τις γυναίκες ίσων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων με τους άνδρες στον νόμο και στην πράξη, όπως και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων αυτών και των καθηκόντων που απορρέουν από αυτά,
  •  η προσπάθεια για την προώθηση της γενικής, επαγγελματικής, πολιτικής και κοινωνικής μόρφωσης της γυναίκας.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών:

  •  εκδίδει περιοδικά, αφίσες ή άλλα έντυπα,
  •  διατηρεί βιβλιοθήκες και λέσχες,
  •  οργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, λαϊκές αγορές, φεστιβάλ, εκδρομές και συνεστιάσεις

 

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + two =