5η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου2013 έλαβε χώρα η 5η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως φαίνεται παρακάτω:

  1. Ενημέρωση για το έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
  2. Ενημέρωση για το έργο «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και αξιολόγησης της ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές» από τον Ανάδοχο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.».

Στη συνέλευση έδωσε το παρόν και η κυρία Ρένα Κιτσοπανίδου – Μπαρουλάκη, πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + seventeen =